ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ กลุ่ม

ดูแลพนักงานของคุณ ด้วยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่ดีที่สุด

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อ/ปี ครั้งด้วยเบี้ยประกันภัยที่เริ่มต้นเพียง 5,000 บาทต่อคนต่อปี
  • มอบความคุ้มครองในลักษณะจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนเงินผลประโยชน์ย่อยในหมวดความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
  • คุ้มครองผู้เอาประกันภัยเมื่อเดินทางออกนอกประเทศไทยเป็นเวลาสูงสุด 90 วันติดต่อกันต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง (ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อไปทำการรักษาพยาบาลในต่างประเทศโดยตรง)
  • สามารถจัดสวัสดิการประกันภัยสุขภาพให้พนักงานได้ตามความเหมาะสม ด้วยแผนประกันภัยที่เรามีให้คุณเลือกถึง 4 แผน

แอกซ่าขอมอบแผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่ดีที่สุด ให้คุณสามารถดูแลพนักงานของคุณได้อย่างเต็มที่ เพราะการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ และเมื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับพนักงานของคุณ แผนประกันภัยสมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ แบบกลุ่ม สามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เป็นกันเองเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทต่อคน/ต่อปี พนักงานของคุณสามารถรับค่าชดเชยรักษาพยาบาลได้สูงถึง 300,000 บาทต่อครั้ง อย่ารอช้าที่จะเริ่มดูแลพนักงานของคุณไปพร้อมกับแอกซ่าวันนี้

ความคุ้มครองหลัก

ตารางความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ผลประโยชน์สูงสุด (บาท/ คน/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5

1.

การรักษาในโรงพยาบาล และ การผ่าตัด

1.1

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล (ต่อวัน)

1,500

2,000

3,000

5,000

6,000

ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ต่อวัน) ICU

3,000

4,000

6,000

10,000

12,000

1.2

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง) รวมถึง

20,000

30,000

40,000

60,000

70,000

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค

"

"

"

"

"

การติดตามผลการรักษา พยาบาลหลัง ออกจากโรงพยาบาล

"

"

"

"

"

ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (ต่อครั้ง)

"

"

"

"

"

1.3

ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมไข้ของ แพทย์ ในโรงพยาบาล (ต่อวัน)

750

1,000

1,500

2,000

2500

1.4

ผู้ป่วยนอกสำหรับอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง(ต่อครั้ง และรวมใน 1.2 กรณีต่อเนื่อง)

5,000

6,000

7,000

8,000

10,000

1.5

ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัด (ต่อครั้ง)

20,000

30,000

40,000

60,000

70,000

1.6

การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (จำนวนเงินรวมสูงสุดต่อครั้ง)

5,000

6,000

7,000

8,000

10,000

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด เฉพาะหมวด 1 (ต่อโรค/ ต่อครั้ง)

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2.

การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง และ การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก(ตลอดชีพ) **

การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก

50,000

60,000

70,000

80,000

100,000

การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก

50,000

60,000

70,000

80,000

100,000

3.

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ (อบ.2) *

50,000

60,000

70,000

80,000

100,000

4.

การให้สิทธิพิเศษ (กรณีเสียชีวิต)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000