ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่ามอบส่วนลด 5% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

แอกซ่ามอบส่วนลด 5% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ทางบริษัทพิจารณาให้ส่วนลด 5% จากเบี้ยประกันภัยสุทธิ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ พร้อมแนบหลักฐานรูปถ่ายกล้อง CCTV ที่ติดตั้งในรถยนต์ของท่าน เข้ามาให้บริษัทพิจารณา โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ ส่วนงาน CUSTOMER SERVICE อีเมล์ axathai@axa.co.th หรือเบอร์ติดต่อ 02-118-8111 หรือ สามารถติดต่อได้ที่สาขาที่ใกล้ท่าน

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มยืนยันการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์