บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 0-2118-8111 โทรสาร : 0-2285-6383

Email Contact : axathai@axa.co.th
Web Site Contact : http://www.axa.co.th

เครือข่ายแอกซ่าในประเทศไทย


เชียงราย
1
เชียงใหม่
2
พิษณุโลก
3
นครสวรรค์
4
อุดรธานี
5
ขอนแก่น
6
อุบลราชธานี
7
นครราชสีมา
8
ชลบุรี
9
พัทยา
10
ระยอง
11
จันทบุรี
12
หัวหิน
13
สมุย
14
สุราษฎร์ธานี
15
หาดใหญ่
16
ภูเก็ต
17