ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

สบายใจทุกการเดินทาง สำหรับลูกค้าแอกซ่า
ด้วยบริการช่วยเหลือบนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุบนท้องถนน สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง แอกซ่า ฮอตไลน์ 0-2118-8111

✔ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุทันที
✔ ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
✔ ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุด
✔ ค่าเดินทาง ค่าที่พักหากรถเสีย และต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.* ประเภท 1

1. ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุดโดยใช้รถบรรทุกพื้นเรียบ เพื่อแก้ไขฉุกเฉิน (กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการซ่อม ณ จุดเกิดเหตุ)

ฟรี 100 กม.แรก

2. ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยใช้รถบรรทุกพื้นเรียบ (กรณีแบตหมดฉุกเฉิน และไม่สามารถขับเคลื่อนได้แล้วเท่านั้น)

ฟรี 100 กม.แรก/ครั้ง
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

3. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหารถ ณ ที่เกิดเหตุ

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

4. ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุดโดยใช้รถบรรทุกพื้นเรียบ กรณีประตูล็อคเอง หรือกุญแจรถหาย

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พัก ในกรณีรถยนต์เสียในสถานที่เกิดเหตุซึ่งไกลเกินกว่าที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์เกิน 100 กิโลเมตร แลต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/ครั้ง
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

5.1 ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ หรือ

2 ที่นั่ง

5.2 ค่าตั๋วรถไฟ หรือ รถยนต์โดยสารสาธารณะเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ หรือ

2 ที่นั่ง

5.3 ค่าเช่ารถยนต์ หรือ

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง
ไม่เกิน 2 วัน/ครั้ง

5.4 ค่าเช่าที่พัก

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/วัน
ไม่เกิน 2 คืนติดต่อกัน

 

หมายเหตุ:

● การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น และต้องไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

● บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถ 4 ล้อ

● "รถ" ในการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ หมายถึง รถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัทฯ เท่านั้น

● การบริการนี้ไม่รวมค่าอะไหล่กรณีที่ต้องเปลี่ยนใหม่

● บริษัทฯ จะยึดถือที่อยู่ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าเป็นที่อยู่หลัก เว้นแต่ลูกค้าได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้บริษัทฯ ทราบก่อน

● ขอบเขตการให้บริการเฉพาะภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

● สำหรับข้อ 5 ใช้การประเมิน และเห็นชอบโดยช่างซ่อมของศูนย์ หรืออู่ในเครือโรดไซส์ เซอร์วิส

● เงื่อนไข และรายละเอียดการรับบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

_______________________________________

_______________________________________

สอบถามข้อมูล หรือขอคำแนะนำในเรื่องประกันภัย ติดต่อแอกซ่าประกันภัย ได้ที่


สบายใจทุกการเดินทาง สำหรับลูกค้าแอกซ่า
ด้วยบริการช่วยเหลือบนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุบนท้องถนน สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง แอกซ่า ฮอตไลน์ 0-2118-8111

✔ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุทันที
✔ ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
✔ ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุด
✔ ค่าเดินทาง ค่าที่พักหากรถเสีย และต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.* ประเภท 1

1. ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุดโดยใช้รถบรรทุกพื้นเรียบ เพื่อแก้ไขฉุกเฉิน (กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการซ่อม ณ จุดเกิดเหตุ)

ฟรี 100 กม.แรก

2. ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยใช้รถบรรทุกพื้นเรียบ (กรณีแบตหมดฉุกเฉิน และไม่สามารถขับเคลื่อนได้แล้วเท่านั้น)

ฟรี 100 กม.แรก

3. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหารถ ณ ที่เกิดเหตุ

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

4. ยกรถยนต์ไฟฟ้าไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุดโดยใช้รถบรรทุกพื้นเรียบ กรณีประตูล็อคเอง หรือกุญแจรถหาย

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พัก ในกรณีรถยนต์เสียในสถานที่เกิดเหตุซึ่งไกลเกินกว่าที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์เกิน 100 กิโลเมตร แลต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/ครั้ง
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

5.1 ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ หรือ

2 ที่นั่ง

5.2 ค่าตั๋วรถไฟ หรือ รถยนต์โดยสารสาธารณะเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ หรือ

2 ที่นั่ง

5.3 ค่าเช่ารถยนต์ หรือ

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง
ไม่เกิน 2 วัน/ครั้ง

5.4 ค่าเช่าที่พัก

จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/วัน
ไม่เกิน 2 คืนติดต่อกัน

 

หมายเหตุ:

● การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น และต้องไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

● บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถ 4 ล้อ

● "รถ" ในการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ หมายถึง รถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัทฯ เท่านั้น

● การบริการนี้ไม่รวมค่าอะไหล่กรณีที่ต้องเปลี่ยนใหม่

● บริษัทฯ จะยึดถือที่อยู่ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าเป็นที่อยู่หลัก เว้นแต่ลูกค้าได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้บริษัทฯ ทราบก่อน

● ขอบเขตการให้บริการเฉพาะภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

● สำหรับข้อ 5 ใช้การประเมิน และเห็นชอบโดยช่างซ่อมของศูนย์ หรืออู่ในเครือโรดไซส์ เซอร์วิส

● เงื่อนไข และรายละเอียดการรับบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

_______________________________________

_______________________________________

สอบถามข้อมูล หรือขอคำแนะนำในเรื่องประกันภัย ติดต่อแอกซ่าประกันภัย ได้ที่