ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่า จัดโครงการ “AXA Healthy You 2023” สร้างเสริมแรงบันดาลใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพ

          แอกซ่าประกันภัย เดินหน้าจัดโครงการ “AXA Healthy You 2023” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในการให้ความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญในเครือแอกซ่าทั่วโลก โดยโครงการนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ แอกซ่าประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างคุณค่าและเสริมความท้าทายผ่านโครงการนี้ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานเรียนรู้การฝึกความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นำไปสู่การสร้างสรรค์แนวคิดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

 

          นางไฉไล หงส์ลดารมภ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อพนักงานผ่านโครงการ “AXA Healthy You 2023” ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความท้าทายในการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับคุณค่าด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน การันตีจากรางวัล The Most Caring Company องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและดูแลบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่าหากพนักงานทุกคนสามารถสร้างสมดุลทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง และมีความสุขก็จะส่งผลในการช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา

 

          พร้อมกันนี้ แอกซ่า ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง พร้อมยืนเคียงข้างทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผ่านการส่งมอบความห่วงใยด้วยแผนประกันสุขภาพที่หลากหลายจากแอกซ่า เพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมความคุ้มครอง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างครอบคลุม