ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Travel Claims Assessor / Travel Claims Handler

JOB :

The incumbent is responsible for handling end to end travel claims handling process covering receiving and registering claims, investigating claims, processing payment to customers and clarifying customers on claims’ status as well as decisions.

QUALIFICATION :

● At least 2 years of Travel Insurance Experience

● Well-rounded TA claims process

● Strong communication to be able to deal with customer effectively

● Effective command of English

Interested applicants, please send your updated CV to recruitment@axa.co.th