ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Senior Application Developer

JOB :

The incumbent develops software applications to meet the need of customers as well as organization operation; implements/deploys application; monitors the impact of the application; and troubleshoots software application.

QUALIFICATION :

● 3-5 years of experience in application development in both front end and back end.  The  experience in non-life insurance or financial sector will be an advantage.

● Knowledge of application design and programing principles

● Experience in C# .NET and Cloud system

● Strong understanding of agile environment

● Self-motivated and result-oriented

● Problem solving skill

● Communication and team-work skill

Interested applicants, please send your updated CV to recruitment@axa.co.th