ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Pricing (Senior Analyst/ Specialist)

JOB :

The incumbents provide supports the development of product pricing to help achieve profitable growth by performing analysis of internal and external resources eg product competitive analysis, customer analysis, market trend, etc; collaborating to product development cycle; assisting with validation of pricing models.

QUALIFICATION :

● Related experiences

● Senior Analyst  : 2-3 years with sound knowledge of actuary pricing practice

● Specialist : 3-5 years with in-depth knowledge of products and concepts relating to P&C industry

● Assistant Manager : 4-5 years with advanced modeling and pricing strategy experience

● Critical thinking and analysis

● Problem solving skill

● Strong command of English for Specialist and Assistant Manager

Interested applicants, please send your updated CV to recruitment@axa.co.th