ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC และ ประกันเดินทาง แอกซ่า รับส่วนลด สูงสุด 15%

จะแผนไหนก็รับส่วนลดทุกแผน สูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ เพียงใช้รหัส KTCAXA

______________________________________________________________________________________________

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
สนใจโปรโมชั่นนี้ คลิกซื้อได้เลย >>
https://u.axa.co.th/TAOUB_8B834F6F7F

______________________________________________________________________________________________

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น KTCAXA : ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

1.       รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  ผ่านทางเว็บไซต์ https://u.axa.co.th/TAOUB_8B834F6F7F ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เพียงกรอกโค้ด KTCAXA และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์สำเร็จตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

2.       เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศของ AXA ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยระบุโปรโมชั่นโค้ด “KTCAXA” ตามที่กำหนด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรฯ ภายในระยะเวลารายการ สมาชิกจะได้รับส่วนลด ดังต่อไปนี้

·       8% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ เมื่อซื้อการเดินทางแบบรายเที่ยว แผน Economy, Plus-lite, Silver และ Gold

·       15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ เมื่อซื้อการเดินทางทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี แผน Platinum และ Emerald

3.       ขอสงวนสิทธิ์การมอบส่วนลดค่าเบี้ยประกัน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) เฉพาะค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น

4.       แอกซ่าขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรณี สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

5.       ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ผ่านทาง KTC PHONE/ KTC Mobile/ KTC Online รายการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทุกกองทุน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

6.       ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระเบี้ยประกันภัยของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้

7.       ส่วนลดและ/หรือของกำนัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้

8.       โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

9.       เงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนทำสัญญาประกันภัยทุกครั้ง

10.   เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด แอกซ่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก กำหนดเงื่อนไข (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน)โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของแอกซ่าเป็นที่สิ้นสุด

11.   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
AXA Call Center 02 118 8111
Facebook: www.facebook.com/AXAThailand
LINE: @AXATHAILAND