ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Information Security Specialist – Technical

JOB :

The incumbent assists to ensure identification, assessment, mitigation/remediation and monitoring of vulnerabilities and threats of IT assets of organization. 

The incumbent is expected to be abreast with changes, technological advances and the dynamic threat landscape to enable team to anticipate possible security breaches, data losses/leak and activities that could disrupt services to customers.

QUALIFICATION :

● 3-5 years of experience in IT security, IT Audit or equivalent

● Knowledge of Vulnerabilities Assessment, Patch Management

● Experience in Penetration Test, penetration test report interpretation and security remediation actions

● Experience with crisis management and incident handling

● Good analytical and problem solving

● Effective English communication

Interested applicants, please send your updated CV to recruitment@axa.co.th