ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Business Analyst

JOB :

The incumbent acts as the key interface between the users and project management team by gathering business requirement and translating into deliverable; evaluating business process; uncovering areas for improvement; developing and implementing solutions; monitoring project progress and resolving problems.

QUALIFICATION :

● 3-5 years of experience in end-to-end Business Analyst role.  The  experience in non-life insurance or financial sector will be an advantage.

● Knowledge of IT architecture and solution components

● Strong communication skills

● Systematic thinking

● Effective relationship building skills

● Effective command of English

Interested applicants, please send your updated CV to recruitment@axa.co.th