ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่าเปิดตัวแพลตฟอร์ม AXAConnect ให้ลูกค้าและตัวแทนซื้อขายประกันได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลา ทุกอปุกรณ์

19 พฤษภาคม 2560 - บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินตามแผนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ให้เป็นบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าและตัวแทน โดยล่าสุดได้เปิดตัว แอกซ่าคอนเนค (AXAConnect) แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ในกระบวนการจัดทำข้อเสนอประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง รวมทั้งซื้อ-ขาย ออกกรมธรรม์ออนไลน์ ช่วยลดขั้นตอนของการจัดเตรียมเอกสารรูปแบบกระดาษในแบบเดิมๆ และมอบโอกาสในการติดต่อซื้อขายประกันภัยระหว่างลูกค้าและตัวแทนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ในทุกอุปกรณ์