ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ลูกค้าชื่นชมโครงการ “แอกซ่ามารีน สำรวจภัยจ่ายใน 7 วัน”

ลูกค้าชื่นชมโครงการ “แอกซ่ามารีน สำรวจภัยจ่ายใน 7 วัน”

โครงการ “แอกซ่ามารีน สำรวจภัยจ่ายใน 7 วัน” เป็นหนึ่งในโครงการของแอกซ่า ที่มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน ทำให้ลูกค้าประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้รับการจ่ายเคลมภายใน 7 วัน จนสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และส่งคำชื่นชมเข้ามาจำนวนมาก ทั้งชื่นชมตัวโครงการ และเจ้าหน้าที่สินไหมฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี และนี่คือส่วนหนึ่งของเสียงจากลูกค้า ที่มีต่อโครงการ “แอกซ่ามารีน สำรวจภัยจ่ายใน 7 วัน”

"มีการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่แอกซ่าเพื่อเข้ามาสำรวจสินค้าด้วยความรวดเร็ว และประเมินมูลค่าความเสียหายเพื่อทำจ่ายด้วยระยะเวลาเพียง 7 วัน ซึ่งทำให้บริษัทฯ ประทับใจมาก"

จากคุณอดิษฐา เจียมปรีชา

"ได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายภายใน 7 วันตามกำหนดเวลา เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานตั้งแต่วันแจ้ง จนถึงวันสำรวจ และนัดหมายตรงเวลา ค่าเสียหายก็ประเมินราคาด้วยความยุติธรรม"

จากคุณทักษิณ เหมโพธิ์รัตน์

"ประทับใจการให้บริการของคุณสรภัทร ที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและมีการตามงานจนรู้สึกได้ว่าเจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจ ทำให้ลูกค้าได้รับสินไหมได้อย่างรวดเร็ว....ขอบคุณที่มีเจ้าหน้าที่ที่ใส่ใจต่อลูกค้าและตัวแทนค่ะ"

จากบริษัท เฟิรสท์ วิน ทรานสปอร์ต จำกัด

"บริการรวดเร็วทันใจดีค่ะ มีการพูดคุย แนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยทำให้ได้รับ ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เอาใจใส่และติดตามงานให้ตลอด บริการลูกค้าดีมากค่ะ"

จากคุณศิริพิมพ์ กันทาวงศ์

"การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกค้าในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการเคลมสินค้า รวมถึงการเฝ้าติดตามและแจ้งสถานะให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร จึงอยากให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้เป็นอีกข้อในการให้บริการที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นต่อไป"

จากบริษัทฯ บลูเบล มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

"เป็นโครงการที่ดีครับ ช่วยให้การเคลมสินค้ามีความรวดเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก"

จากคุณวรฉัตร กบิลสิงห์

"บริการดีและเคลมรวดเร็ว บริษัทฯของเราใช้ประกันภัย Marine กับคุณทุกครั้งที่มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ คิดว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆครับ"

จากคุณสุภาพ รุ่งจรูญ

"ตามที่บริษัทฯได้แจ้งสินค้าต่างประเทศเสียหาย....ทางคุณวีรพล เอกเพ็ชร ได้เข้ามาตรวจสอบ สอบถาม ความเป็นมาของวัตถุดิบ ความเสียหาย ...ทำให้ทางเราได้รับความสะดวกในการมาตรวจสอบครั้งนี้มาก"

จากมนตรี ชุมนุม

"ขอชมเชยการทำงานและระบบงานของแอกซ่าค่ะ เจ้าหน้าที่ทำงานรวดเร็วสุภาพอ่อนน้อม เข้าใจปัญหาของลูกค้า ชี้แจงเงื่อนไขและผลประโยชน์ชัดเจนโปร่งใส"

จากคุณรัตนาพร สอนดี