ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กลุ่มแอกซ่า

AXA.COM

กลุ่มแอกซ่า คือผู้นำในการบริหารทางการเงินระดับโลกที่ถูกตั้งกำเนิดในทวีปยุโรปภายใต้แบรนด์ แอกซ่า มาตั้งแต่ปี 2528 และได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2535 รวมถึงออสเตรเลียและทวีปเอเซียเมื่อปี 2538 แอกซ่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลกมาถึง 10 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย Interbrand ส่งผลให้โลกได้เห็นความสำเร็จของแอกซ่าบนธุรกิจประกันภัย เราดำเนินธุรกิจให้ความคุ้มครองทางด้านการเงิน ทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละช่วงในชีวิต

ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มแอกซ่า
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- การคุ้มครองส่วนบุคคล ออมทรัพย์ เกษียณ
- การบริหารสินทรัพย์

เพราะความไว้วางใจที่เราได้จากลูกค้า คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จและชื่อเสียงที่เราได้รับ เราจึงยึดมั่นต่อสัญญาที่กลุ่มแอกซ่ามีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยได้ขยายความรับผิดชอบของเราไปคุ้มครองลูกค้า กลุ่มหุ้นส่วนในธุรกิจ ผู้ถือหุ้นพนักงาน ไปจนถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สำหรับลูกค้า เรามอบการบริการที่มีประสิทธิภาพเสมอ รวมถึงทางเลือกที่ลงตัว และการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้ถือหุ้น เราดำเนินธุรกิจสมกับที่เราอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแบบซื่อตรงและโปร่งใส

สำหรับพนักงาน เราเติมเต็มความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคน โดยการสนับสนุนและเคารพซึ่งกันและกันในที่ทำงาน เราพัฒนาขยายขีดความสามารถให้กับพนักงานเสมอ

สำหรับซัพพลายเออร์ เรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ ด้วยแนวทางในการจัดซื้อที่ชัดเจนและเป็นธรรม

สำหรับชุมชน เราเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเราให้คนในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

สำหรับสิ่งแวดล้อม เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน