ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
  • มากกว่าด้วยความคุ้มครองจากการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นไม่ถึง 10 บาทต่อวัน (คุ้มครอง 31 วัน)
  • อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline 24 ชั่วโมง เพียงแค่โทร 0-2118-8111

ประกันเดินทางในประเทศ แอกซ่าสมาร์ทไทยแลนด์ ทราเวลเลอร์ ให้การท่องเที่ยวของคุณไม่สะดุด ด้วยแผนความคุ้มครองจากอุบัติเหตุวงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ทุกทริปทั่วไทยพร้อมทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะ หรือเครื่องบิน ก็สบายใจหายห่วง มอบความอุ่นใจให้คนที่คุณรักและครอบครัว นอกจากหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทแล้ว ยังรวมไปถึงความคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกการเดินทาง และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เชื่อมั่นในแบรนด์ประกันระดับโลก

*สมาร์ท ไทยแลนด์ ทราเวลเลอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางในประเทศเพื่อบุคคลทั่วไป

ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้! เช็คราคาได้ทันที ให้คุณพร้อมทั้งแผนการเดินทางและความคุ้มครอง คลิกเลย

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ความคุ้มครองสูงสุด (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

300,000

500,000

1,000,000

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บเท่านั้น

30,000

50,000

100,000

ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

100,000

250,000

500,000

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

1,000,000

1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

1,000,000

1,000,000

การยกเลิกการเดินทาง (ก่อนเริ่มต้นการเดินทาง จากสาเหตุตามเงื่อนไข)

10,000

20,000

ความล่าช้าในการเดินทาง (ครบทุก 6 ชั่วโมง / 1,000 บาท จากสาเหตุตามเงื่อนไข)

10,000

10,000

การลดจำนวนวันเดินทาง (จากสาเหตุตามเงื่อนไข)

10,000

20,000

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 6 ชั่วโมง/ 1,000 บาท)

10,000

10,000

การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางจากการขนส่ง ผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจาการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

10,000

20,000

การจำกัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย

500,000

1,000,000

การขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000

1,000,000

ซื้อเลย

ซื้อเลย

ซื้อเลย


หมายเหตุ

1. ระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทางไม่เกิน 31 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
2. รับประกันอายุ 1-74 ปี
3. ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บที่เกิดจากการแข่งขันกีฬา หรือกีฬาอันตรายทุกชนิด
4. ไม่คุ้มครองการเดินทางไป การเดินทางผ่าน หรือการเดินทางในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
5. ไม่รับประกันบุคคลที่ประกอบอาชีพ พนักงานสายการบิน ยกเว้นพนักงานภาคพื้นดิน, นักกีฬาอาชีพ, นักดำน้ำมืออาชีพ, ลูกเรือหรือพนักงานบนเรือ, ทหารเรือ, ทหารบก, ทหารอากาศ ตำรวจ หรืออาสาสมัครเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม