คำถามที่พบบ่อย – ทั่วไป

ผู้ซื้อประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเข้า บมจ. แอกซ่าประกันภัยโดยตรง คุณสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ดังนี้

 1. เงินสด โอนเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM ได้ โดยเลือกโอนเข้าบัญชี

  • alt text ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 256-1-06574-0 สาขา ลุมพินี ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.แอกซ่าประกันภัย
  • alt text ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 124-0-85668-0 สาขา ลุมพินี ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.แอกซ่าประกันภัย
  • alt text ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 023-2-63113-0 สาขา ลุมพินี ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.แอกซ่าประกันภัย
  • alt text ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 038-2-54530-3 สาขา สาทร ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.แอกซ่าประกันภัย
  • alt text ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี 747-1-08551-4 สาขา สาทร ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.แอกซ่าประกันภัย
  • alt text ธนาคารทิสโก้ เลขที่บัญชี 1-212-000020-0 สาขา สาทร ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.แอกซ่าประกันภัย
  • alt text ธนาคารธนชาติ เลขที่บัญชี 005-2-00699-7 สาขา พระราม 4 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.แอกซ่าประกันภัย

  หลังจากชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินมายัง ฝ่าย Credit Control บมจ. แอกซ่าประกันภัย โทร 0-2118 8475 โทรสาร 0-2679 8695 อีเมล์ creditcontrol@axa.co.th

 2. ผ่านบัตรเครดิต alt text

  ไม่ชาร์ต ให้ดาวน์โหลดเอกสาร และกรอกให้ครบถ้วน

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระผ่านบัตรเครดิต (PDF 94.6kb)

  กรุณาแจ้งการชำระผ่านบัตรเครดิตมายังฝ่ายCredit Control บมจ.แอกซ่าประกันภัย โทร. 0-2118 8475 โทรสาร 0 2679 8695 email: creditcontrol@axa.co.th

 3. ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% บัตรเครดิต alt text

  • เฉพาะประกันภัยรถยนต์ สมาร์ทไดร์ฟ 5 (ประกันรถยนต์ประเภท 2+,3+) เท่านั้น 0% 3 เดือน แบบฟอร์มชำระผ่านบัตรเครดิต Citibank (PDF 123kb)
  • พร้อมแนบสำเนาบัตรเครดิต และ บัตรประชาชน รับรองสำเนาบัตรถูกต้อง ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต ส่งมายัง ฝ่ายCredit Control บมจ.แอกซ่าประกันภัย โทร. 0-2118 8475 โทรสาร 0 2679 8695 email: creditcontrol@axa.co.th
 4. ชำระผ่านทาง Website ของธนาคาร ดังต่อไปนี้

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยผู้ชำระเงินจะต้องกรอกเลขที่กรมธรรม์ และชื่อผู้เอาประกันภัย
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ชำระเงินจะต้องกรอกเลขที่กรมธรรม์ (เฉพาะตัวเลข) ทั้ง REF NO.1 และ 2
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้ชำระเงินจะต้องกรอกเลขที่กรมธรรม์ (เฉพาะตัวเลข) ทั้ง REF NO.1 และ 2
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยผู้ชำระเงินจะต้องกรอกเลขที่กรมธรรม์ (เฉพาะตัวเลข) หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อผู้เอาประกันภัย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ชำระเงินจะต้องกรอกเลขที่กรมธรรม์ (เฉพาะตัวเลข) ทั้ง REF NO.1 และ 2

สำหรับผู้เอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุไม่จำเป็นต้องสำรองเงินสดจ่ายไปก่อน เพียงแสดงบัตร AXA Healthcare card หรือ AXA Hospicare พร้อมบัตรประชาชนต่อโรงพยาบาลในเครือข่ายของแอกซ่าประกันภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โรงพยาบาลในเครือข่ายของแอกซ่าประกันภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : อู่ซ่อมรถในเครือข่ายของแอกซ่าประกันภัย ท่านสามารถสอบถามรายชื่ออู่ซ่อมรถในเครือใกล้บ้านได้ที่ 02 118 8000 ต่อ 8108, 8110 หรือ ศูนย์บริการแอกซ่าฮอตไลน์ 02 206 5488 กด 1

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก https://www.eservices.axa.co.th/quicklink/login.aspx หรือติดต่อทีมงานของเราที่ 0-2118-8000 ต่อ 8396, 8410