ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่า ชัวร์

แอกซ่า ชัวร์

AXA Sure เรารับประกันงานบริการสำรวจอุบัติเหตุภายในเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 30 นาที* หลังจากผู้เอาประกันภัย/ผู้ขับขี่แจ้งอุบัติเหตุ มายังแอกซ่า ฮอตไลน์ 0-2118-8111

______________________________________________________________________________________________

ไปไม่ทันเวลาที่กำหนด
รับฟรี! บัตรกำนัล มูลค่า 200 บาททันที

______________________________________________________________________________________________

* เฉพาะ กรุงเทพฯ / อ.เมือง เชียงใหม่ / อ.เมือง ภูเก็ต / อ.หาดใหญ่ สงขลา / เมืองพัทยา / อ.เมือง ขอนแก่น / อ.เมือง นครราชสีมา / อ.เมือง อุบลราชธานี