ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม

คุ้มครองทุกคนที่คุณรัก ด้วยแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เช็คราคา

คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • คุ้มครองการรักษาพยาบาล และศัลยแพทย์ กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าพยาบาล(ต่อวัน) สูงสุดถึง 12,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ สูงสุด 1,500 บาท/วัน
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) สูงสุดถึง 500,000 บาท
 • การปลูกถ่ายอวัยวะ และอวัยวะเทียม
 • ผลประโยชน์พิเศษสำหรับ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ต้องผ่าตัด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 50,000 บาท/ปี
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน) สูงสุด 2,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอุบัติเหตุสูงสุด 70,000 บาท/ครั้ง
 • ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินสูงสุด 2,500,000 บาท/ปี
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท
 • การแท้งบุตรเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 15,000 บาท
 • เงินสิทธิพิเศษ ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรืออการเจ็บป่วยสูงสุด 30,000 บาท
 • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ขอแนะนำประกันสุขภาพ แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม ที่จ่ายเต็มวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพทั่วไป คุ้มครองได้อย่างครบวงจร เมื่อคุณเลือกประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม ให้คุณมั่นใจได้เลยว่า แอกซ่าจะดูแลคุณเสมอ ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมไปถึงการปลูกถ่ายอวัยวะ และอวัยวะเทียมนอกจากนั้นแอกซ่ายังให้ความคุ้มครองคุณขณะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย ด้วยประกันภัยสุขภาพที่ดูแลคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้คุณสามารถใช้ชิวิตได้อย่างสบายใจ หายห่วง ซื้อประกันสุขภาพกับแอกซ่าได้แล้ววันนี้

แอกซ่า เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันทุกช่วงชีวิต

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม

______________________________________________________________________________________________

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

______________________________________________________________________________________________

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถคลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ

ติดต่อ AXA Hotline 02-118-8111 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณากรอกข้อมูล

ตารางความคุ้มครอง


ประกันสุขภาพ แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม
ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท) BASIC CLASSIC DELUXE

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด (ต่อปี)(1)

1,500,000

2,500,000

5,000,000

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด(3)

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหารรายวัน และค่าการพยาบาล (ต่อวัน)

- ห้องผู้ป่วยธรรมดา

8,000

10,000

12,000

- ห้องผู้ป่วยหนัก

จ่ายตามจริง(6)

1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

จ่ายตามจริง(6)

1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ (สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/วัน)

ไม่เกิน 30 วัน

ไม่เกิน 45 วัน

ไม่เกิน 60 วัน

1.4 ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

จ่ายตามจริง(6)

1.5 ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่อครั้ง)

30,000

50,000

70,000

1.6 ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (ต่อครั้ง)

จ่ายตามจริง(6)

1.7 ผลประโยชน์เกี่ยวกับอวัยวะเทียม (ลิ้นหัวใจ, กะโหลกศีรษะ, ข้อสะโพก, ข้อต่อหัวเข่า)

จ่ายตามจริง(6)

1.8 ผลประโยชน์เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอวัยวะและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยผู้บริจาค)

500,000

700,000

1,00,000

1.9 การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)

15,000

15,000

15,000

2. ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดมาจากอุบัติเหตุ

15,000

25,000

50,000

3. ผลประโยชน์สำหรับโรคมะเร็ง, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย, โรคหลอดเลือดสมอง หรือได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (จ่ายครั้งเดียวเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิด)

50,000

70,000

100,000

4. การล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก (จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ)

- การล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง

150,000

300,000

500,000

- การรักษาโรคมะเร็ง

150,000

300,000

500,000

5. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)(5)

100,000

100,000

100,000

6. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

30,000

30,000

30,000

7. ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

2,500,000

2,500,000

2,500,000

8. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน)(2)

750,000

1,500,000

2,500,000

ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย/ปี

20,000

30,000

50,000

● หมายเหตุ

1. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด ต่อไปนี้ใช้กับทุกข้อ ไม่รวมข้อ 7 ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน) นี้ใช้กับทุกข้อ ไม่รวมข้อ 7 ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็กจะต้องได้รับการแจ้งกับบริษัทฯก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านใช้สิทธิ์ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแบบผู้ป่วยนอก แต่หากมีการแจ้งบริษัทฯก่อน จะได้รับการพิจารณาภายใต้ข้อ 1 การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด

4. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ใช้สำหรับกลุ่มอาชีพ 1-3 เท่านั้น

5. ข้อ 5 - การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ (อบ.2) รวมถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์-ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

6. จ่ายตามจริง หมายถึึง ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผลตามมาตรฐาน

7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดตลอดชีพ หมายถึง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้