ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Software Quality Assurance Engineer

JOB :

The incumbent develops application test plans by designing test plan, scenario, scripts and procedures; collaborating with stakeholders on testing; executing tests; evaluating and diagnosing problem and recommending possible solutions.

QUALIFICATION :

● 1-2 years experience in Quality Assurance/Tester

● Eye for details

● Time management skills

● Critical thinking and analytical skills

Interested applicants, please send your updated CV to recruitment@axa.co.th