ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Software Quality Assurance / Software Tester

Role and responsibilities :-

 • Analyzing users stories and/use cases/requirements for validity and feasibility
 • Develop test plan and execute test scenarios
 • Collaborate closely with other team members and departments such as business analysts, developers and business users
 • Execute all levels of testing (System, Integration, and Regression)
 • Detect, log and track software defects and inconsistency
 • Re-test defects marked as fixed and update status
 • Quickly identify and escalate defects with high severity to the project team
 • Perform smoke tests after system deployments
 • Apply quality engineering principals throughout the Agile product lifecycle
 • Provide support and documentation

 

Qualifications :-

 • Bachelor or Master Degree in computer science, software engineering or other related fields
 • 3 years of experience as a Software Tester or similar role
 • Ability to handle multiple tasks simultaneously
 • Systematic and meticulous
 • Some experience in the insurance industry would be a plus
 • Ability to work in a fast paced environment with minimal supervision
 • Sense of ownership and pride in your performance and its impact on company’s success
 • Team player
 • Good time-management skills
 • Good interpersonal and communication skills

To apply for the employment with us, please send your resume specifying the job that you are applying for with recent photo to 'recruitment@axa.co.th'.