ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

มุ่งมั่นสนับสนุนความก้าวหน้า

มุ่งมั่นสนับสนุนความก้าวหน้า

เป้าหมายหลักของแอกซ่า คือ การมุ่งมั่นพัฒนาให้ชีวิตผู้คนและสังคมก้าวไปข้างหน้า

หัวใจของธุรกิจของเราคือการมอบความคุ้มครองเพื่อเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

เราเชื่อว่าการประกันภัยคือพลังที่สร้างความมั่นใจให้ก้าวไปข้างหน้า 

ในโลกปัจจุบัน ความเสี่ยงที่เข้ามาในชีวิตเราหลากหลายและเปลี่ยนไปตลอดเวลา  ความเสี่ยงคือภัยสำคัญที่คุกคามการพัฒนาชีวิตของผู้คน สังคม และโลกของเรา

เราทำงานด้วยความเข้าใจ และบริหารความเสี่ยง

เรามอบความคุ้มครองเพื่อป้องกันความเสี่ยงภัย ให้ลูกค้าและสังคมของเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

พนักงานแอกซ่าทุกคน ยึดมั่นในเป้าหมายหลักเดียวกัน คือ การมุ่งมั่นพัฒนาให้ชีวิตผู้คนและสังคมก้าวไปข้างหน้า

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเราสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่พวกเราทุกคนทั่วโลกยึดถือและปฏิบัติในทุกๆวันที่เราทำงานร่วมกัน

เราดำเนินธุรกิจและตัดสินใจโดยยึดหลักค่านิยม คือ ลูกค้ามาที่หนึ่งเสมอ กล้าคิดกล้าทำ ยึดมั่นในความถูกต้อง และ เป็นหนึ่งเดียวกัน

พนักงานทุกคนของแอกซ่าทั่วโลกมีเป้าหมายและค่านิยมเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เราออกแบบและให้บริการในด้านการประกันภัย เพื่อขานรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน

แนะนำประกันภัยจาก AXA
ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา