ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เดินทางกลับไทย ยื่น Thailand Pass เตรียมตัวอย่างไรดี

ประเทศไทยได้เปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทย หลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th แทนระบบ COE (Certificate of Entry) เดิม

.

วันนี้แอกซ่าได้รวบรวมขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยระบบ Thailand Pass มาฝาก ไปดูกันว่าต้องเตรียมเอกสารสำคัญอะไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศ สำหรับชาวไทย มี 3 รูปแบบ คือ

1. รูปแบบยกเว้นการกักตัว : เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

ผู้เดินทางจะต้องฉีดวัคซีนครบโดส นานกว่า 14 วันก่อนเดินทาง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน

2. รูปแบบ Sandbox : สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 วัน ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ Sandbox เท่านั้น หลังจากอยู่ในพื้นที่ Sandbox ครบ 7 วัน แล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

ผู้เดินทางจะต้องฉีดวัคซีนครบโดส นานกว่า 14 วันก่อนเดินทาง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน

3. รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ)

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบครบโดส หรือยังไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อเข้าประเทศไทย จะต้องกักตัวให้ครบ 10 วันในโรงแรม/ที่พัก AQ โดยเมื่อครบ 10 วันแล้ว ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

หมายเหตุ การเดินทางเข้ามารูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ก่อนเดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากต้องมาตรวจ 2 ครั้งในระหว่างการกักตัว

.

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศด้วยระบบ Thailand Pass

1. เตรียมเอกสาร เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

หนังสือเดินทางหรือ Emergency Travel Document

ใบรับรองการฉีดวัคซีน

หลักฐานการจองโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) หรือโรงแรม SHA+ ที่ระบุว่าจ่ายเงินแล้ว

ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว สามารถจองโรงแรมได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจโควิด-19

ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด จะต้องกักตัวที่โรงแรมกักตัวอย่างน้อย 10 คืน

2. ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง

โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและอัพโหลดเอกสารตามข้อ 1 จากนั้นรอกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ

ผ่านระบบ โดยใช้เวลาภายใน 3-5 วัน กรณีได้รับการอนุมัติแล้วผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล QR Entry Code หรือ Thailand Pass ID ที่จะใช้เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย

3. ตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง

ยกเว้นในกรณีเดินทางมายังประเทศไทยและเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (AQ)

โดยผู้เดินทางอื่น ๆ ที่ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ของท่านจะต้องเป็นเอกสารรูปเล่ม ไม่ใช่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น

4. เดินทางกลับไทย เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะตรวจ

Thailand Pass QR Code

หลักฐานการตรวจโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ

จากนั้นเมื่อผ่านด่านควบคุมโรคและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จะต้องเดินทางไปกักตัวที่โรงแรมกักตัว และตรวจโควิด-19 (ด้วยวิธี RT-PCR)

จากนั้นรอผลการตรวจโควิด-19 เมื่อได้รับผลที่เป็นลบแล้ว สามารถออกจากโรงแรมได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ https://bit.ly/30gOFF9 และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล https://bit.ly/3ChzdFE

.

เพิ่มความอุ่นใจกับแผนประกันภัยจากแอกซ่าได้ที่ www.axa.co.th มีแผนประกันภัยครอบคุมทุกช่วงวัย และไสฟ์สไตล์ของคุณ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำปรึกษา

Line Official : @axathailand

AXA Hotline : 02-118-8111

.

หรือหากใครที่มีแผนจะออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในทริปหน้า ลองมาเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทาง ด้วยประกันการเดินทาง AXA smart Traveller Plus ที่คุ้มครองทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ที่สนใจทำประกันภัยการเดินทางจากแอกซ่า ควรตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและตรวจสอบระยะเวลาที่จะเอาประกันภัยกับสถานทูตก่อนยืนยันการซื้อประกันภัย

กรณีที่ต้องการซื้อประกันภัยเพื่อยื่นขอวีซ่า แนะนำให้ทำรายการซื้อประกันภัยก่อนวันยื่นเอกสารอย่างน้อย 7 วัน

กรณีที่ต้องการเอกสารใบรับรองความคุ้มครองโควิด-19 (Outbound COVID Certificate) ควรส่งคำร้องขอก่อนวันที่จะยื่นเอกสารกับสถานทูต 3-4 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.axa.co.th/axa-smarttraveller

Line Official : @axathailand

AXA Hotline : 02-118-8111

#AXAThailand #AXAcaresForYou #KnowYouCan