ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กิจกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแอกซ่าและ LIVERPOOL

กิจกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแอกซ่าและ LIVERPOOL

  • ส่งมอบของกำนัล หลังครบเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 15 วันทำการ
  • เริ่มโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าของกำนัลจะหมด
  • ของกำนัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีปัญหาตีความ และข้อโต้แย้งใดๆ คำชี้ขาดของบริษัทฯ จะถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

แผนกประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

คุณชลธร Tel: 02-118-8448

Mobile: 085-482-5763, 086-315-8614

คุณคุณธนิตา Tel: 02-118-8000 Ext. 8449

คุณต้องตา Tel: 02-118-8000 Ext. 8450

คุณศิริจันทร์ Tel: 02-118-8000 Ext. 8453

ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับบริษัท Freight Forwarders/Logistic Providers ทราบเท่านั้น