ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Assistant Portfolio Management Managers, Retails

JOB :

The incumbent manages full product development lifecycle and portfolio to ensure product portfolio growth by developing product portfolio; designing products; implementing new products and actions to drive product performance; monitoring portfolio performance in accordance with business plan; refining policy wording; updating underwriting guidelines; and reviewing marketing literature and product filing to regulators.

QUALIFICATION :

● 4-5 years of  experience in P&C retail insurance.  Actuary, underwriting or claims experience is preferable.

● Data analytical skill.

● Attention to details

● Fluency in English and Thai communication

Interested applicants, please send your updated CV to recruitment@axa.co.th