ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ซื้อเลย

แอกซ่า สบายใจ มาย เอ็กซ์คลูซีฟ เมด

ปกป้องคุณจากเหตุไม่คาดฝัน ด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่า

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 18 - 65 ปี
  • ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 5,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาท/ครั้ง
  • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 1,000 บาท/วัน
  • ซื้อได้ทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • คุ้มครองอุบัติเหตุ ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • คุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย ร่างกาย
  • ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงมีบัตรแอกซ่า ฮอสปิแคร์ที่ใช้ได้กับโรงพยาบาลกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
  • บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ แอกซ่า ฮอตไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0-2118-8111

ประกันอุบัติเหตุ แอกซ่า สบายใจ มาย เอ็กซ์คลูซีฟ เมด เหมาะสำหรับวัยทำงาน หรือนักธุรกิจ อายุระหว่าง 18-65 ปี เลือกความคุ้มครองที่เข้าได้กับไลฟ์สไตล์คุณ แอกซ่าแนะนำแผนประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนทำงานที่สร้างมาเพื่อการดูแลและปกป้องคุณจากสิ่งที่ไม่คาดฝัน เบี้ยคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท มีค่ารักษาพยาบาลที่มากกว่า และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

*แอกซ่า สบายใจ มาย เอ็กซ์คลูซีฟ เมด เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ มาย พีเอ*


_______________________________________
แพ็กเกจแอกซ่า สบายใจ มาย เอ็กซ์คลูซีฟ เมด ยังไม่เปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์

สอบถามข้อมูล หรือซื้อประกันอุบัติเหตุได้ทาง AXA Customer Service 📞 02-118-8111

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30 – 18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

_______________________________________

ตารางความคุ้มครอง

AXA Hospital Network

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 18-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกัน สามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 74 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
2. รับประกันภัยอาชีพชั้น 1 เท่านั้น
3. รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัยผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
5. เงื่อนไขความคุ้มครอง และการรับประกันภัยเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย
6. แอกซ่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการรับประกัน รวมถึงเบี้ยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

_______________________________________

ตารางความคุ้มครองแอกซ่า สบายใจ มาย เอ็กซ์คลูซีฟ เมด

ความคุ้มครอง (บาท) เอ็กซ์คลูซีฟ เมด 1 เอ็กซ์คลูซีฟ เมด 2

จำนวนเงินประกันภัยสูงสุดไม่เกิน (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การ พูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) อันเนื่องมาจาก

1.1 อุบัติเหตุ

2,000,000

5,000,000

1.2 การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

1,000,000

2,500,000

1.3 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย ร่างกาย

1,000,000

2,500,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / อุบัติเหตุ

200,000

500,000

3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง)

1,000/วัน

1,000/วัน

เบี้ยประกันภัยรายปีรวมอากร (บาท)

6,300

15,000