ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ลูกค้าชื่นชมการให้บริการของทีมประกันภัยสุขภาพ

ลูกค้าชื่นชมการให้บริการของทีมประกันภัยสุขภาพ

คุณสก็อต เยลิน ลูกค้าประกันภัยสุขภาพของแอกซ่า ได้ส่งอีเมลเข้ามาชื่นชมและขอบคุณการให้บริการของทีมประกันภัยสุขภาพของแอกซ่า รวมทั้งแอกซ่าสาขาภูเก็ต ที่ได้มอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ตามข้อความด้านล่างนี้

"We really appreciate working with you and the way you have handled each case...we are very happy with your service that you provide and will continue using AXA as our main health insurance provider... thank you for not letting us down. So, I just wanted to send this email for ours and your records to let you know how greatly satisfied we are with you and hope to continue in the future." From Mr. Scott Yelin, AXA Customer