บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร : 0-2118-8111
โทรสาร : 0-2285-6383

Email Contact : axathai@axa.co.th
Web Site Contact : http://www.axa.co.th

เครือข่ายแอกซ่าในประเทศไทย

Message AXA