ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แบบแจ้งอุบัติเหตุประกันภัยการเดินทาง

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดด้วยตัวเองเท่านั้น

รายละเอียดทั่วไป

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

รายละเอียดกรมธรรม์
รายละเอียดประกันภัยอื่นๆ
รายละเอียดประวัติการเรียกร้องค่าสินไหม
แนบไฟล์

สำหรับการเรียกค่าสินไหมทุกกรณี โปรดส่ง

  • ต้นฉบับหนังสือรับรองการประกันภัย
  • หลักฐานการเดินทาง เช่น บัตรขึ้นเครื่องตัวจริง ตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

คุณสามารถแนบไฟล์รวมทั้งหมดได้ขนาดสูงสุดที่ 25 เมกะไบต์ (MB)

เพิ่มช่องสำหรับแนบไฟล

กรุณากรอกข้อมูล