th en
เกี่ยวกับอคาเดมี เกี่ยวกับอคาเดมี

เกี่ยวกับอคาเดมี

สำหรับบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เรามีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นประสบการณ์ประกันภัยที่ดีให้กับลูกค้า ตัวแทน นายหน้า และคู่ค้า และเพื่อตอกย้ำบทบาทในฐานะบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก ในธุรกิจประกันภัยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเต็มไปด้วยโอกาส รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ

เราได้มีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อส่งเสริมการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของแผนก AXA GI Academyเพื่อสร้างมาตรฐานและระเบียบวิธีการที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าการที่ตัวแทนและธุรกิจของเราจะก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น เราต้องเป็นเหมือนนักเรียนที่ไม่ใช่จบแค่ในห้องเรียน แต่ต้องมีวิถีชีวิตแบบคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ "เป็นนักเรียนรู้ ตลอดไป" ความรู้ที่เปลี่ยนชีวิต คือ "ความรู้ที่นำมาสร้างสรรค์ผลงาน" โลกเปลี่ยนไปแล้ว เราต้องพัฒนาความรู้ จาก "ความรู้แค่เพื่อหางานทำ” มาเป็น “ความรู้ที่นำมาสร้างสรรค์ผลงาน"