ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางจากแอกซ่า ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางจากแอกซ่า ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม

ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 500 บาท/กรมธรรม์

รับฟรี บัตรของขวัญสตาร์บัคส์ (Starbucks Card) มูลค่า 100 บาท

และหากซื้อครบ 1,000 บาท/ กรมธรรม์

รับฟรี บัตรของขวัญสตาร์บัคส์ (Starbucks Card) มูลค่า 200 บาท*

*หมายเหตุ

 1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านทางเวปไซต์ https://direct.axa.co.th/TA เท่านั้น
 2. โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ที่ซื้อประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (Individual Plan) เฉพาะการสั่งซื้อและชำระค่าเบี้ยตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
 3. โปรโมชั่นนี้ไม่รวมผู้ซื้อประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม (Family Plan)
 4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 5. ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามไป ภายใน 60 วันหลังจากวันที่ซื้อประกัน และจะจัดส่งตามรายชื่อของผู้สั่งซื้อและที่อยู่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 7. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เงื่อนไข และกติกาต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ และไม่มีการติดต่อกลับจากลูกค้าภายใน 180 วันหลังจากวันที่ซื้อประกัน
 10. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท วี แอนด์ เอ็น แอส โซ ซิ เอทส์ จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 11. เงื่อนไขการใช้บัตรสตาร์บัคส์ (Starbucks Card) จะเป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์กำหนด