ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางจากแอกซ่า ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางจากแอกซ่า ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561

ซื้อประกันภัยการเดินทาง ทุก ๆ เบี้ยประกัน 500 บาท / กรมธรรม์
รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิก AXA TA HAPPY SUMMER และรับคะแนนสะสม 500 คะแนน
ทุก ๆ 500 คะแนน รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 150 บาท*

*หมายเหตุ

 1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ https://direct.axa.co.th/TA ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 2. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับการซื้อประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (Individual Plan) เฉพาะการสั่งซื้อและชำระค่าเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น
  - ทุก ๆ ยอดซื้อ 500 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ รับสิทธิพิเศษสมัครสมาชิก AXA TA HAPPY SUMMER และรับคะแนนสะสม 500 คะแนน
  - ทุก ๆ 500 คะแนน รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 150 บาท
  - กรอกโปรโมชั่นโค้ดตามที่บริษัทกำหนด
  - โค้ด Starbucks e-Coupon จะจัดส่งตามอีเมล ที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน หลังจากทำรายการ
 3. โปรโมชั่นนี้ไม่รวมผู้ซื้อประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม (Family Plan)
 4. ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิก AXA TA HAPPY SUMMER โดยอัตโนมัติ และมีผลระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น
 5. โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับสมาชิก AXA TA HAPPY SUMMER เท่านั้น
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 7. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล  เงื่อนไข และกติกาต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากอีเมลไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่บริษัทจัดส่ง Starbucks e-Coupon ไปทางอีเมล
 10. เงื่อนไขการใช้สตาร์บัคส์ อี-คูปอง (Starbucks e-Coupon) จะเป็นไปตามที่สตาร์บัคส์กำหนด
 11. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2118 8111 หรือ www.facebook.com/AXAThailand
 12. ท่านยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และรักษาข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการรับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิก AXA TA HAPPY SUMMER  โดย แอกซ่า ตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
แนะนำประกันภัยจาก AXA
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทาง