ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “ชอบถ่ายภาพแนวไหน เมื่อไปท่องเที่ยว”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “ชอบถ่ายภาพแนวไหน เมื่อไปท่องเที่ยว”

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับ Starbucks Card จากแอกซ่า ทั้ง 10 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

  1. Poompoi KwanKwan
  2. Seemeran Lomlamp
  3. Mikiza Drama
  4. Bankkai Nengkam
  5. Jernly Nattapit
  6. Pepper Seeillpie
  7. Thapakorn Dedjinda
  8. Takthai Donhoilord
  9. Thumrong Jaivan
  10. Ole Matcha Sitthichai

ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัลกรุณาแสดงตัวยืนยันสิทธิ์ ทาง inbox AXA Thailand Fanpage ภายในวันที่ 25 พ.ย. 2560 เท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์