สอบถาม เช็คราคา
icon-ask-question
สอบถาม

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Underwriter / Senior Underwriter - Motor

Responsibility

  • Provide underwriting services for motor business for both new and renewal perspective by issuing quotations, giving related advices, preparing insurance policies terms and conditions, negotiating terms, following up case till the case is closed.
  • Analyze background information on client.
  • Select appropriate and competitive premiums.
  • Liaise with specialist function for proper risk management.
  • Ensure superior relationship management with brokers.

Qualification

  • University Graduate in insurance or related fields
  • Minimum 3-5 years of experience in insurance fields especially in property and casualty
  • Good analytical and statistical skill
  • Attention to detail
  • Negotiation and interpersonal skill

"To apply for the employment with us, please send your resume specifying the job that you are applying for with recent photo to 'recruitment@axa.co.th'."