ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “โครงการหลวงในดวงใจ”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “โครงการหลวงในดวงใจ”

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับ Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จากแอกซ่า ทั้ง 10 ท่าน มีรายชื่อ ดังนี้

  1. Momosang Na
  2. Fern Yaraporn
  3. Persian Outfield
  4. Nalin App Taksaorn
  5. Mome Aloha
  6. Loff Saturnday Foong
  7. Buppa Shin
  8. Satiya Boonyuang
  9. สุนิศา อุทัยวรรณ
  10. Liw Suriya

ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัลกรุณาแสดงตัวยืนยันสิทธิ์ ทาง inbox AXA Thailand Fanpage ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2559 เท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์