เช็คราคา

สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์

โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยถึง 61,000 คนต่อปี โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และจำนวนของผู้เป็นโรคมะเร็งนั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการรักษาโรคมะเร็งอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทต่อคน ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อย แผนประกันภัยสุขภาพสมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ จากแอกซ่า พร้อมให้ความช่วยเหลือและคลายความกังวลในเรื่องการเงินจากค่ารักษาตั้งแต่วันแรกที่ตรวจพบ แผนประกันภัยสุขภาพสมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และจ่ายค่าชดเชยจากมะเร็งทุกระยะลุกลาม เริ่มคุ้มครองตัวเองวันนี้ได้ง่ายๆ เพื่อความสบายใจในการใช้ชีวิตของคุณในวันข้างหน้า

สิทธิพิเศษ

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • จ่ายเงินชดเชยเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรกหลังจากเอาประกันภัย
  • คุ้มครองโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะลุกลาม
  • ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกันภัย
  • เมื่อซื้อแผนครอบครัว สามารถคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปีที่ยังเป็นโสด โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร
  • สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 65 ปี
  • ผ่อนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 วันในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์

แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัย (บาท)

แผน 1แผน 2แผน 3
ทุนประกันภัย200,000500,000750,000
อายุ (ปี)เบี้ยประกันภัย (บาท)เบี้ยประกันภัย (บาท)เบี้ยประกันภัย (บาท)

1 – 39

1,360

3,400

5,096

40 – 44

1,960

4,904

7,352

45 – 49

2,560

6,400

9,600

50 – 54

3,200

7,905

11,865

55 – 59*

3,696

9,240

13,856

60 – 64*

5,040

12,600

18,900

หมายเหตุ

เบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

*สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยต่ออายุเท่านั้น