ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

สถานทูตฝรั่งเศส ประกาศจัดโครงการฉีดวัคซันป้องกันโควิด-19 ให้แก่ชาวฝรั่งเศส ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาล 8 แห่งทั่วประเทศไทย

สถานทูตฝรั่งเศส ประกาศจัดโครงการฉีดวัคซันป้องกันโควิด-19 ให้แก่ชาวฝรั่งเศส ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาล 8 แห่งทั่วประเทศไทย

สถานทูตฝรั่งเศส ประกาศจัดโครงการฉีดวัคซันป้องกันโควิด-19 ให้แก่ชาวฝรั่งเศส ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาล 8 แห่งทั่วประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ชุมชนฝรั่งเศสในประเทศไทยได้มีทางเลือกในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและทางการขนส่งซึ่งบังคับใช้กับทุกคน

เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางการไทยเพื่อจัดโครงการฉีดวัคซีนให้แก่ชุมชนฝรั่งเศสในประเทศไทยโดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุญาตจากทางการไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มดำเนินโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวทั่วประเทศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในเบื้องต้นจะเป็นบุคคลกลุ่มเปราะบางที่สุดในชุมชนฝรั่งเศส การดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้บุคคลผู้สูงอายุซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางและมีความเปราะบางมากที่สุดสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย

โดยวัคซีนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจากทางการฝรั่งเศสในขณะนี้ คือ วัคซีนแจนส์เซน (Janssen) ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ฉีดเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และมีข้อดีคือ เป็นวัคซีนที่ฉีดเพียงเข็มเดียว โดยปัจจุบัน ทางการสาธารณสุขฝรั่งเศสกำหนดให้ใช้วัคซีนชนิดดังกล่าวกับชาวฝรั่งเศสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น

การเข้ารับการฉีดวัคซีนในโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยเปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายตั้งแต่วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (ภาษาฝรั่งเศส) https://th.ambafrance.org/Modalites-de-la-campagne-de... ทั้งนี้ โครงการจะสิ้นสุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564

การฉีดวัคซีนจะมีขึ้นในโรงพยาบาล 8 แห่งในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้แก่

- โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

- โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

- โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

- โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

- โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

- โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี

ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องมีสัญชาติฝรั่งเศส มีอายุ 55 ปีขึ้นไป (อายุครบ 55 ปีในวันฉีดวัคซีน) และต้องแสดงหนังสือเดินทางฝรั่งเศสหรือบัตรประจำตัวประชาชนฝรั่งเศสในวันฉีดวัคซีน โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มีตราโรงพยาบาลเป็นภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และไทย

ชุมชนฝรั่งเศสในประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชีย โครงการฉีดวัคซีนครั้งนี้จะครอบคลุมชาวฝรั่งเศสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปในประเทศไทยเป็นจำนวนทั้งหมดหลายพันคน ทั้งนี้ ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความช่วยเหลือมากที่สุดแก่พลเมืองของประเทศตนเองที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

โครงการฉีดวัคซีนครั้งนี้สะท้อนทางเลือกทางจริยธรรมของนายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่ไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการฉีดวัคซีนตราบใดที่บุคคลกลุ่มเปราะบางที่สุดในชุมชนฝรั่งเศสยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน

ในช่วงเวลาที่จะมาถึงนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะพยายามต่อไปเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการให้ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่มในชุมชนฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้รับบริการแบบเดียวกับชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อให้ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้มีทางเลือกมากที่สุดในอนาคต

(( French language ))

- Message de M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Thaïlande >>

https://th.ambafrance.org/Message-de-M-Thierry-Mathou...

- Modalités de la campagne de vaccination de l’ambassade de France

https://th.ambafrance.org/Modalites-de-la-campagne-de...

- Vaccination organisée par l’ambassade de France : La Foire aux Questions (FAQ)

https://th.ambafrance.org/Vaccination-organisee-par-l...

  ข้อมูลจาก : Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย