ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แบบแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดด้วยตัวเองเท่านั้น

รายละเอียดทั่วไป

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

รายละเอียดผู้ขับขี่
รายละเอียดพยาน
รายละเอียดของรถยนต์คู่กรณี
รายละเอียดอุบัติเหตุ
รายละเอียดผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุ
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
เพิ่มช่องสำหรับใส่ข้อมูล
แนบไฟล์

สำหรับการเรียกค่าสินไหมทุกกรณี โปรดส่ง

  • ต้นฉบับหนังสือรับรองการประกันภัย
  • หลักฐานอื่นๆ

คุณสามารถแนบไฟล์รวมทั้งหมดได้ขนาดสูงสุดที่ 25 เมกะไบต์ (MB)

เพิ่มช่องสำหรับแนบไฟล

กรุณากรอกข้อมูล