สอบถาม เช็คราคา
icon-ask-question
สอบถาม

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Claims – Non Motor

Responsibility

 • To support and handle Property and Casualty Claims and/ or
 • To support and handle Travel Insurance Claims and/ or
 • To support and handle Personal Accident Claims.
 • Assign surveyor To inspect the damage and control survey services including all outsourcing
 • Calculate and control loss
 • Negotiate claim amount with insured and agent

Qualification

 • University graduates
 • Experience in working with Non Marine Claims at least 3 year
 • Strong interpersonal skills, problem solving and decision making
 • Excellent influencing and stakeholder management skills Effective English communication
 • Strong connection and have a good relationship with surveyor
 • Minimum 3 years of experience marine claims
 • Interpersonal skill
 • Problem solving and decision making skill
 • Influencing skill
 • Good connection with surveyor is a plus.
 • Effective English communication

"To apply for the employment with us, please send your resume specifying the job that you are applying for with recent photo to 'recruitment@axa.co.th'."