ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Resourcing Manager

MAIN PURPOSE OF THE JOB: 

 • To be responsible for sourcing, attracting, selecting and hiring top talent in the market.

KEY ACCOUNTABILITIES:

 • Execute company’s policy for talent benchmarking, talent assessment and interviewing.
 • Conduct sourcing activities in order to fill open positions.
 • Manage recruitment and selection processes (intake meeting, resume screening, screening calls, interviews etc.)
 • Review employment applications and background check.
 • Counsel the candidate on corporate benefits, salary, and corporate environment.
 • Build long-term relationships with past and potential candidates.
 • Manage respective candidate pools to ensure qualified candidates remain engaged in current or future opportunities.
 • Work closely with marketing department to develop creative ways for addressing talent acquisition challenges.
 • Proactively seek market intelligence to gain competitive advantage in attraction, assessment and sourcing methodologies.
 • Suggest new ideas for improving talent acquisition.
 • Research talent acquisition trends in the staffing industry.
 • Serve as brand ambassador at various events, like career fairs or on-campus recruiting events.

EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS:

 • Bachelor Degree in HR or related fields
 • Experience in full-cycle recruiting, sourcing and employment branding
 • Understanding of all selection methods and techniques
 • Analytical ability
 • Good interpersonal skills.
 • Proficient in excel and HR information system.
 • Eyes for details
 • Effective English communication – written and speaking
 • Min. 5 years of experience in  recruiting