ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Project Manager (Health Business)

MAIN PURPOSE OF THE JOB:    

Support Health Dpt. in implementing the business development and operational transformation projects necessary to Business Unit development.

KEY ACCOUNTABILITIES:   

Operation

 • Steer IT tool projects to support all teams with state of the art operations
 • Coordinate for vast, non-Business as usual business development project and study to help BU finds new Market opportunity
 • Support on Health product development and improvement process
 • Assist managers to Map and optimized workflow in all departments
 • Help on reporting for management and steering purposes

Risk Management

 • Work closely with all teams to insure project disruption are not dangerously affecting the Workflow
 • Administration and Reporting
 • Reporting will be a key skill for the work as the business plan, ROI expected and other reporting demonstrating project effectiveness will be required

Administration and Reporting

 • Reporting will be a key skill for the work as the business plan, ROI expected and other reporting demonstrating project effectiveness will be required.

EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS:

 • Bachelor or higher degree in finance or IT
 • At least 3 years of experience in project management
 • Strong communication skills, well organized, committed
 • Good command in English (both writing and speaking)