ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Casualty Underwriter

MAIN PURPOSE OF THE JOB:

Manage, monitor, control all company casualty line business for underwriting and to support to achieve company target and result.

KEY ACCOUNTABILITIES:   

 • Manage, monitor, control all casualty line for underwriting to achieve company target and result for the whole company.
 • Set and control underwriting guideline and referral, and to consult with CUO on underwriting capacity, underwriting authority. 
 • Portfolio monitoring to analyze and implement quality of business portfolio and take action.
 • Being a center point of casualty line underwriting referral.
 • Coordinate and develop business with business units.
 • Check and control those special related clauses..
 • Coordinate with product development team regarding OIC approval on policy wording and pricing.
 • Make a referral to practice leader or AXA Group via WuW system
 • Ensure compliance with regulation and procedures.
 • Providing training.
 • Any other jobs to be assigned.

EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS:

 • At least 10 years experience in casualty line such as public liability, CGL
 • Experience in D&O, PI would be a benefit