ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Business Solution Consultant

Job Descriptions

Innovation

·         Workwith analytic teams to identify insights. Facilitateinternal stakeholders and management tostimulateinnovative ideas and testing of new approaches

·         Work with other AXA entity to stay update on the innovations, actively looking at opportunity to apply use case from AXA Group into the entity

·         Conceiveand manage research contracts on innovative technical solutionsif needed

Project Management

·         Manage internal and external stakeholders to successfully deliver innovation initiatives balancing resources, time and scope

·         Undertake project management and reporting as needed. Escalate to appropriate  responsible person to obtain decision following to the organizational governance.

·         Participate actively in Innovation team and organizational planning and activities

Qualifications

·         Minimum postgraduate degree in a relevant subject or an equivalent combination of relevant experience and/or education and training

·         Some work experience with project management and/or innovation and/or idea creation process.

·         Applied experience in implementing innovative solutions

·         Demonstrate facilitation, consultation and convening skills and experience

·         Confidence in presenting to various audiences, in English

·         Good levels of spoken and written English and experience preparing reports

·         Good interpersonal skills and ability to build trust and productive relationships

·         Well-organised, with strong process management skills and an ability to establish and work to priorities

Self-motivated and ability to work independently as well as part of a team