ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่ายังคงเป็นแบรนด์ประกันอันดับ 1 ของโลก 9 ปีติดต่อกัน

แอกซ่ายังคงเป็นแบรนด์ประกันอันดับ 1 ของโลก 9 ปีติดต่อกัน

แอกซ่ายังคงเป็นแบรนด์ประกันอันดับ 1 ของโลก 9 ปีติดต่อกัน

ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนช่วยให้แอกซ่าได้รับการจัดอันดับเป็นแบรนด์ประกันอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน จากการจัดอันดับสุดยอดแบรนด์ที่ทรงคุณค่าของโลกประจำปี 2017 (The Best Global Brand 2017) ของ Interbrand  โดยปีนี้แอกซ่าขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 42 ของแบรนด์ทั้งหมดทั่วโลก มีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่ประมาณ 3 แสนล้านบาท (11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)  และอยู่ใน 3 อันดับแรกของแบรนด์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน