ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ต้อนรับหน้าร้อน ซื้อประกันเดินทาง AXA วันนี้ลดสูงสุด 18%

ต้อนรับหน้าร้อน ซื้อประกันเดินทาง AXA วันนี้ลดสูงสุด 18%

กติกาและเงื่อนไขแคมเปญ :

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น www.axa.co.th ระหว่างวันนี้ - 17 พฤษภาคม 2562
  • แผนรายเที่ยว ใส่โค๊ด AXATA15 เพื่อรับส่วนลด 15% ทุกแผน (Economy plan, Silver plan, Plus – Lite plan, Gold plan, Platinum Plan, Emerald plan)
  • แผนรายปี ใส่โค๊ด AXATA18 เพื่อรับส่วนลด 18% ทุกแผน (Economy plan, Silver plan, Plus – Lite plan, Gold plan, Platinum Plan, Emerald plan)
  • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด