ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ซื้อเลย

แอกซ่า สมาร์ทพีเอ อาวุโส

คุ้มครองผู้สูงวัยให้สบายใจได้มากกว่า

ซื้อเลย

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 66-70 ปี
  • ทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ไม่ต้องจ่ายเงินสด เพียงมีบัตรแอกซ่า ฮอสปิแคร์ที่ใช้ได้กับโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับผู้สูงอายุระหว่าง 66-70 ปี เมื่ออายุมากขึ้น อุบัติเหตุก็เกิดง่ายขึ้น คุ้มครองตัวเองอย่างเป็นพิเศษด้วยประกันภัยอุบัติเหตุที่ดูแลคุณได้มากกว่า

*แอกซ่า สมาร์ทพีเอ อาวุโส เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ

ตารางความคุ้มครอง

แอกซ่า สมาร์ทพีเอ อาวุโส
ตารางความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3

ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การ พูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)

200,000

500,000

1,000,000

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง

5,000

5,000

10,000

ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะ ภายใน

10,000

25,000

50,000

ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

200,000

500,000

1,000,000

การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

250,000

500,000

ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

2,000

5,000

10,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย ร่างกาย

100,000

250,000

500,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ

10,000

25,000

50,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

กลุ่มอาชีพชั้น 1

1,600

3,200

5,600

กลุ่มอาชีพชั้น 2

1,600

3,200

5,600

กลุ่มอาชีพชั้น 3

1,800

3,600

5,800