ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ซื้อเลย

แอกซ่า สมาร์ทพีเอ ลูกรัก

ดูแลลูกน้อยให้ปลอดภัย

ซื้อเลย

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 1-17 ปี
  • ทุนประกันภัยสูงสุด 500,000 บาท
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ไม่ต้องจ่ายเงินสด เพียงมีบัตรแอกซ่า ฮอสปิแคร์ที่ใช้ได้กับโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 1-17 ปี “ยิ่งล้ม ก็ยิ่งโต” การให้อิสระในเวลาเล่นของลูกคือสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ บางครั้งอาจจะล้มบ้าง แต่ยิ่งล้ม ลูกก็จะยิ่งเรียนรู้ และมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะปกป้องลูกไม่ได้

*แอกซ่า สมาร์ทพีเอ ลูกรัก เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาย พีเอ

ตารางความคุ้มครอง

แอกซ่า สทาร์ทพีเอ ลูกรัก
ตารางความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2

ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท)

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การ พูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)

200,000

500,000

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง

5,000

5,000

ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะ ภายใน

10,000

25,000

ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

200,000

500,000

การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

250,000

ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

2,000

5,000

การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย ร่างกาย

100,000

250,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ

10,000

25,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

1,000

2,000