ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ร่วมสนุกกับกิจกรรม “หาภาพส่วนที่หายไป”

ร่วมสนุกกับกิจกรรม “หาภาพส่วนที่หายไป”

ใครตาไวมาช่วยแอกซ่าตามหาชิ้นส่วนความงามที่ขาดหายไปกันดีกว่า ใครหาเจอมีสิทธิ์ลุ้นรับ AXA Travel set จำนวน 10 รางวัล ไปเลยฟรีๆ!

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. คลิก Like Facebook AXA Thailand www.facebook.com/AXAThailand
 2. คลิก Like และ Share โพสต์กิจกรรมนี้ (เปิดสถานะเป็น Public เท่านั้น)
 3. พิมพ์คำตอบ ใต้โพสต์
 4. Tag ชื่อเพื่อน 1 คน พร้อมใส่ Hashtag #AXA #TravelEverywhere หลังคอมเมนต์
 5. สุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 10 ท่านเพื่อรับรางวัลจากทาง AXA Thailand

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2560 เวลา 23.59 น.

ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ทาง www.axa.co.th

การตัดสิน

 1. ทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องตามกฏและกติกา จำนวน 10 ท่าน จาก www.random.org
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตัวยืนยันสิทธิ์ ทาง inbox AXA Thailand Fanpage ภายในวันที่ 28 ธ.ค 2560 เท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และ ของรางวัลจะจัดส่งไปยังผู้โชคดีภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจ้งยืนยันสิทธิ์
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตในการร่วมกิจกรรมใด ๆ ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้โชคดีจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขกติกาต่าง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นแฟนของเพจ AXA Thailand และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพิจารณาเหตุผลที่หยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง
 • พนักงานและครอบครัว ตัวแทน หรือนายหน้าของ บมจ. แอกซ่าประกันภัย ไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา
 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค และบุคคลที่สาม