ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์จากแอกซ่า ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์จากแอกซ่า ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ซื้อประกันภัยรถยนต์ AXA Motor 2+ ผ่านช่องทาง Telesales ทุกกรมธรรม์ รับฟรีบัตรกำนัล CENTRAL มูลค่า 600 บาท*

*หมายเหตุ

 1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ Motor 2+ ผ่านช่องทาง Telesales เท่านั้น
 2. โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ Motor 2+ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 20 สิงหาคม 2561 โดยผู้ซื้อจะได้บัตรกำนัล CENTRAL มูลค่า 600 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ 
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 4. ของรางวัลจะถูกจัดส่งตามไป ภายใน 60 วันหลังจากวันที่โปรโมชั่นสิ้นสุดลง และจะจัดส่งตามรายชื่อของผู้สั่งซื้อและที่อยู่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 6. กรณีของรางวัลที่กำหนดมีจำนวนไม่เพียงพอ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล  เงื่อนไข และกติกาต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ และไม่มีการติดต่อกลับจากลูกค้าภายใน 90 วันหลังจากวันที่ของรางวัลได้ถูกจัดส่งออกไป
 10. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท วี แอนด์ เอ็น แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 11. เงื่อนไขการใช้ บัตรกำนัล CENTRAL (CENTRAL Gift Voucher) จะเป็นไปตามที่เซ็นทรัลกำหนด